GRONDSHOPPING 500

WIE EN WAT:

GRONDSHOPPING 500 is een initiatief van IMMO 500.

Binnen GRONDSHOPPING 500 bekijken we samen met u (en desgewenst in samenwerking) de mogelijkheden tot het ontwikkelen, financieren, bouwen en verkopen of verhuren van duurzaam en tijdloos vastgoed.

GRONDSHOPPING 500 werkt samen met projectontwikkelaars die investeren in kleine tot middelgrote residentiële vastgoedprojecten. Via een team van gekwalificeerde medewerkers die stedenbouwkundig, bouwtechnisch en bedrijfseconomisch geschoold zijn, garanderen wij onze klanten maximale ondersteuning en advies.

Dagelijks is GRONDSHOPPING 500 actief bezig met het zoeken naar en het onderzoeken van nieuwe gronden voor woningen, verkavelingen of appartementen.

Bent u eigenaar van één of meerdere bouwgronden die hiervoor geschikt zijn, aarzel dan niet ons hierover te contacteren. We leggen u uit hoe u -door samenwerking met ons- maximaal mee kan genieten van de vruchten van uw grond.

Welke gronden komen in aanmerking?

    •  projectgronden voor appartementen

    •  te verkavelen braakliggende gronden

    •  te verkavelen meerdere aan mekaar gekoppelde percelen bouwgrond

    •  diverse te verkavelen gronden met verschillende eigenaars

    •  percelen op een verkavelde grond met of zonder bouwvergunning

    •  onbebouwde bestaande verkavelingen

    •  percelen met een te slopen pand

    •  individuele bouwgronden voor het bouwen van één of meerdere eengezinswoningen

    •  gronden gelegen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen.