PRIVACY
DISCLAIMER
IDENTIFICATIE
De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens is:

GRONDSHOPPING 500
A division of IMMO500 bvba
Mechelbaan 596
2580 Putte - BelgiŽ
Tel:  +32 (0)497 750 500Naleving van de wet op het privé - leven
GRONDSHOPPING 500 respecteert het privé - leven van de bezoekers, al dan niet opgenomen in onze database, van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan het GRONDSHOPPING 500 worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw informatieaanvraag of bij het inschrijven op “Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte over onze projecten” Zij worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie die eigen zijn aan GRONDSHOPPING 500 en haar partners in dezelfde sectoren.

Uw gegevens worden gebruikt:
1. Voor ons administratief beheer.
2. Om u op de hoogte te houden van pertinente informatie en van het aanbod van onze diensten, evenals deze van onze partners, conform de opt - in, opt - out principe.
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de twee hierboven vermelde doelstellingen.

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 18 december 1992 betreffende de bescherming van de eerbiediging van het privé - leven en de gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt u bij GRONDSHOPPING 500, over een toegangs-, wijzigings- of opheffingsrecht van uw persoonlijke gegevens voor onze doeleinden.
Doelstellingen
Deze Disclaimer geldt voor alle bezoekers die de site van GRONDSHOPPING 500 bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Door zich op de site te gaan, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Links en inhoud van de Site
De site van GRONDSHOPPING 500 bevat links naar sites die geen deel uitmaken van GRONDSHOPPING 500. GRONDSHOPPING 500 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door u. De verspreide informatie op de site van GRONDSHOPPING 500 wordt geregeld bijgewerkt en gecontroleerd. GRONDSHOPPING 500 kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade, die uit uw gebruik of toegang van deze site kunnen voortvloeien, noch voor schade of virus die uw computer of andere hardware zou kunnen besmetten. Meer in het algemeen, waarborgt GRONDSHOPPING 500 geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, betreffende het geheel of een deel van de site. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Noch GRONDSHOPPING 500, noch Websytes.be garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geŁpdate fiches ter beschikking te stellen. Noch GRONDSHOPPING 500, noch Websytes.be, kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van het fiche of ingeval deze verouderde informatie bevat, niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de website bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact op te nemen met GRONDSHOPPING 500. 0497 750 500
space